23. dubna - Klubová výstava pudlů KPaCHP
České Budějovice
 

 
Za fotku děkuji panu S. Kolářovi